گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

ارگاسم مردانه

 ارگاسم در جنس مرد مشابه زنها نبوده و در دو مرحله اتفاق می افتد. در مرحله اول انقباضات وازدفران،

پروستات و سمینال وزیکول مایع منی را به طرف ابتدای مجرای خروج ادرار می فرستد. در این حالت به

فرد احساس خروج منی بشکل غیر ارادی دست می دهد. این حس غیر ارادی خروج منی بسیار دقیق و

تنظیم شده است، چون در این مرحله امکان جلوگیری از خروج منی وجود ندارد. در مرحله دوم ارگاسم

انقباض مجرای خروج ادرار و آلت تناسلی به همراه انقباض غده پروستات سبب خروج مایع منی از بدن

می شود. در طی انزال برای جلوگیری از مخلوط شدن ادرار و منی قبل از انزال، گردن مثانه بصورت محکم

بسته می شود. انقباضات ریتمیک پروستات، عضلات پرینه و اطراف آلت تناسلی )که نیروی جلوی برنده

1 ثانیه جهت خروج منی بوجود می آیند. بعد از 1 یا 1 / منی را بوجود می آورند(، ابتدا در فواصل زمانی 1

انقباض اولیه آلت تناسلی، فواصل زمانی انقباضات طولانی تر شده و شدت انقباضات کمتر می شود. بایستی

بدانیم که ارگاسم در مردان با انزال متفاوت می باشد، اگرچه این دو پروسه های مشابهی دارند و همزمان

اتفاق می افتند. ارگاسم عبارت است از انقباضات ناگهانی و ریتمیک در ناحیه لگن یا هر ناحیه دیگری از

بدن که تجربه جنسی و فکری در آن قسمت متمرکز است. انزال اشاره به آزاد شدن منی دارد که در

بعضی مواقع بدون ارگاسم رخ می دهد. ارگاسم بدون انزال در پسران نابالغ اتفاق می افتد. علاوه بر اینها

در بیماریهای پروستات و مصرف بعضی از داروها هم گزارش شده است. انزال بدون ارگاسم بسیار نادر

است ولی در بعضی از بیماریهای عصبی ممکن است مشاهده شود. در انزال برگشتی

)رتروگراد() Retrograde ejaculation

(، گردن مثانه در پروسه ارگاسم بخوبی بسته نمی شود، بنابر این

منی بطرف عقب و بداخل مثانه وارد می شود. این حالت در مردان با بیماری مولتیپل اسکلروزیس، دیابت

قندی و جراحیهای پروستات دیده می شود. در این حالت مشکل خاصی ایجاد نمی شود اما نازایی و

احساس متفاوت در هنگام انزال از علائم آن می باشد. تجربه فردی ارگاسم در مردان با یک حس عمیق

گرمی یا فشار )گاهی همراه با احساس حرکات دوره ای منظم( شروع می شود که مربوط به انزال می باشد.

سپس ارگاسم بصورت یک حس تیز، شدید و انفباضات لذت بخش در ناحیه اسفنکتر مقعد، راست روده،

پرینه و اندام تناسلی ظاهر می شود که بعضی از مردان به عنوان حس پمپ شدن از آن یاد می کنند. یک

حس جداگانه که گاهی بعنوان جریان گرم مایع یا حس پرتاب شدن در هنگام انزال برای فرد بوجود

می آید. بطور کلی، می توان گفت که ارگاسم مردان نسبت به زنها از نظم و پیوستگی بیشتری برخوردار

است. در خلال فاز ارگاسم در هر دو جنس یک افزایش وسیع در تون عضلانی در تمام نواحی بدن بوجود

می آید. در مرحله کفه ارگاسم، این حالت بیشتر در عضلات صورت دیده می شود تا جایی که ممکن است

تغییراتی در چهره فرد مشاهده شود. این وضعیت گاهی اوقات برای فرد غیر لذت بخش می باشد هر چند

سطوح بالای تحریک جنسی را نشان می دهد. حتی ممکن است اسپاسم و گرفتگی عضلانی در دستها و

پاها در فاز پلاتو یا در خلال ارگاسم رخ دهد که در اوج ارگاسم کل عضلات بدن یک حالت سخت شدگی

نشان می دهند.