گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

معجون تقویت جنسی + معجون زود انزالی

موارد مصرف : درمانگر قوی ناتوانی جنسی و رفع زود انزالی + نعوظ آور + تقویت اعضای رئیسه + مقوی معده + ضد رعشه + نطفه ساز

قیمت : 0 تومان