گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

معجون آفت - زخم دهان

آفت - زخم دهان
موارد مصرف : درمانگر قوی زخم دهان – ضد بوی بد دهان – تقویت لثه
قیمت : 0 تومان