گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

معجون سینوزیت

موارد مصرف : درمان سینوزیت – ضد سردرد – ضد سرفه – ضد خلط – باز کننده ی بینی
قیمت : 0 تومان