گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

پاپ اسمیر

      در آزمايش پاپ اسمير چه کاري صورت مي گيرد؟

 *        در اين آزمايش ترشحات سرويکس به آرامي از منفذ سرويکس(گردن رحم) برداشته مي شود و به لام شيشه اي انتقال مي يابد     و بعد از آن توسط يک اسپري بر روي لام ثابت مي شود و در آزمايشگاه توسط ميکروسکوپ بررسي مي گردد.

*       اين تست     بايد زماني انجام شود که فرد قاعده نباشد چراکه خون مانع از تفسير دقيق تست مي شود.

*       هرزماني که فرد لکه بيني دارد (مگردر موارد مشکوک به بدخيمي ) نبايد پاپ اسميرانجام شود.

*       از آزمايش پاپ اسمير براي تشخيص سرطان سرويکس استفاده مي شود.

 *         با انجام اين آزمايش هر گونه مشک در سرويکس در مراحل اوليه شناسايي مي شود. و درمان زماني اغاز مي شود که وضعيت به گونه اي است که به خوبي به درمان جواب مي دهد و به اصطلاح کار از کار نگذشته است.

*        تا قبل از سال 1940 ، سرطان سرويکس شايعترين علت مرگ و مير ناشي ازسرطان در زنان بود ولي اخيرا با استفاده از تست پاپ اسمير در شناسايي سريع بدخيمي هاي سرويکس، مرگ و مير ناشي از اين دوسرطان بسيار کاهش يافته است.

*      آزمايش سلولها در پاپ اسمير، علاوه بر کمک به شناسايي و تشخيص سرطان سرويکس قادر به شناسايي مشکلاتي نظير التهاب(واژيينت)، عفونت ها و بعضي بيماري هاي منتقله از راه جنسي مي باشد. و گاهگاهي با اين آزمايش مي توان سرطان رحم و تخمدان را نيز شناسايي کرد. کرچه اين آزمايش براي اين دو کار اخير طراحي نشده است.

 

علت نام گذاري آزمايش پاپانيکولا به اين نام چيست؟

*      در سال 1930 جرج پاپانيکولا، ارزش آزمايش سلول هاي گردن رحم را جهت شناسايي سرطان کردن رحم(سرويکس)  کشف کرد و اين تست به نام خود وي ثبت شد.

 

چه افرادي بايد پاپ اسمير را انجام دهند و هر چند وقت يکبار بايد اين تست تکرار شود؟

*      همه زنان بالاي سن 18 سال و در سنسن پايين تر در زناني که افعاليت جنسي دارند بايد تست انجام شود.

*      در افراد باخطر بالا هر سال و در زناني که 3 بار نتيجه پاپ اسمير آنها منفي بود هر 3 سال يکبار انجام شود . گرچه توافقي در اين زمينه وجود ندارد.

*      اين عوامل خطر عبارتند از: شروع فعاليت جنسي زير 18 سال، ابتلا به بيماري هاي منتقله از راه جنسي، داشتن شرکاي جنسي متعدد،کشيدن سيگارو سن بالاي 40 سال خصوصا اگر بعد از منوپوز(يائسگي) فرد داراي خونرزي واژينال باشد.

*      زناني که نتيجه پاپ اسمير آنها مثبت است، بايد هر 6 ماه تست را تکرار کنند.

 

   ياد آوري مهم به زنان

*      اکثر زنان به غلط فکر مي کنند که يافته هاي غير طبيعي در پاپ اسمير به معناي سرطان است. در صورتيکه گاهي يک عفونت خاص عامل التهاب است و با درمان مناسب برطرف مي شود.

*      اگر در تکرار پاپ اسمير سلول هاي غير طبيعي را نشان دهد، نياز به انجام روشهاي تشخيصي بيشتري است.

*      پيگيري پاپ اسمير بسيار مهم است ولي اکثر زنان آن را جدي نمي گيرند.ترس ، کمبود آگاهي و مشغله کاري دلايل عدم پيگيري است.