گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

تست هاي تشخيصي كليه و سيستم ادراري

   Nuclear Scans(Kidney) اسکن هسته ای

 
تشریح تست:
طب هسته ای رشته بالینی است که به موارد تشخیصی و درمانی مواد یا ایزوتوپ های رادیو اکتیو(یک یا چند اتم از یک عنصر شیمیایی با وزن اتمی متفاوت) مربوط می شود. ایزوتوپ رادیو اکتیو یک ایزوتوپ ناپایدار است که با ساطع کردن پرتو یا انرژی رو به زوال می گذارد و فرو می پاشد. به ایزوتوپ ها رادیو نوکلید نیز اطلاق می شود. مواد رادیو اکتیو را اندام های مشخصی از بدن تغلیظ می کنند و انتشارشان در بافت طبیعی از انتشار آن ها در بافت های بیمار متفاوت است. انتشار خاکستری رنگ یکسان و یکنواخت طبیعی است. اما نواحی تیره تر که نقاط داغ نامیده می شوند حاکی از زیادی فعالیت و نواحی روشن تر یا نقاط سرد نشاندهنده کمی فعالیت هستند.
تصویربرداری طب هسته ای در اوائل دهه 1950 میلادی با استفاده از اسکنر دارای خط سیر مستقیم آغاز شد. این نوع اسکنر در اواخر دهه 1960 میلادی بوسیله دوربین جرقه زن گاما، که بعد از درگذشت مخترع آن Hal Anger دوربین Anger نیز نامیده می شود، جایگزین گردید. دوربین جرقه زن گاما فوتون های ساطع شده از رادیو نوکلید را به سیگنالی تبدیل می کند که تصویری از انتشار رادیو نوکلید تشکیل می دهد.
دو نوع سیستم تصویر برداری عبارتند از: تصویر برداری مسطح(تخت) که تصاویر اکتسابی را از دو یا سه زاویه متفاوت نشان می دهد، و توموگرافی رایانه ای انتشار فوتون منفرد(SPECT) که در آن دوربین جرقه زن می چرخد و تصاویر را در یک قوس 180 درجه ای(برای تصویر برداری قلب) تا 360 درجه ای،با گرفتن 32 تصویر یا بیشتر ارائه می کند. SPECT در دهه 1980 در دسترس قرار گرفت.مزیت SPECT بر تصویربرداری مسطح اینست که با SPECT تصاویر حاصله بواسطه قرارگیری اندام ها،بافت،یا استخوان روی عضو تحت بررسی،مبهم و تار نمی شوند. SPECT ،از سر آشکار ساز دوربین Anger متدوال که دارای سوراخ موازی هم راستاگر(بخشی از دوربین که فوتون ها را جذب می کند) است،بهره می برد، که ان را در یک قاب دوران کننده نصب می کنند. این دوربین در اطراف مددجو که روی میز مخصوص دراز کشیده است،دور می زند. همچنین در SPECT کیفیت تصاویر را پردازش رایانه ای بهبود بخشیده است.استفاده از دوربین تصویربرداری گاما با دو یا سه سر اشکار ساز حساسیت و وضوح سیستم SPECT را افزایش می دهد. با استفاده از فیلتر و باز سازی رایانه ای سه بعدی تصاویر، آنالیز داده ها می تواند ارزش تشخیصی زیادی داشته باشد. تصویربرداری طب هسته ای با بکارگیری رایانه های با سرعت بالا به سوی عصر جدیدی در حرکت است.
استفاده از رادیونوکلیدها همچون رادیوفارماکوتیکال ها بدون خطر تلقی می شود.راکسیون به این داروها شایع نیست و واکنش های ناخواسته نادر(رویداد آن از یک تا ده در 000/100 مورد تجویز دارو)هستند. رادیو نوکلید مورد استفاده در اکثر مطالعات تکنسیم 99m (Tc-99m) است که 70 درصد از پروسجرهای تصویربرداری هسته ای را شامل می شود. سایر رادیونوکلیدهای مورد استفاده در بررسی عملکرد،آناتومی و مورفولوژی اندام ها شامل سولفور کلوئید،آلبومین سرم نرمال توده ای، ید 123 و 125(I-125 و I-123)،تالیوم(T-201)، گزنون(X-133)، گلبول های سفید خون نشاندار شده با ایندیوم111(In-111) و گالیوم سیترات(Ga-67) می باشند.
اندیکاسیون ها و اهداف:
کشف بیماری پارانشیمی کلیه(به عبارت دیگر تومور، کیست ها،گلومرولونفریت)،انسداد مجاری ادراری،بررسی عملکرد کلیه پیوندی. 
شیوه انجام تست:
رادیو نوکلید را از راه خوراکی یا داخل وریدی تجویز می کنند. فاصله زمانی از موقع دادن ماده رادیواکتیو تا زمان تصویربرداری می تواند بر طبق ماده رادیو نوکلید مورد استفاده و اندام مورد بررسی متفاوت باشد.اسکن کلیه را به منظور ارزیابی عملکرد کلیه و پرفوزیون و به منظور کشف بیماریهای رنوواسکولار توام با مشکلات فیلتراسیون گلومرولی انجام می دهند. دو دارو ممکن است در تصویربرداری از کلیه استفاده شوند:فروزماید(Lasix) برای تعیین عملکرد دفعی کلیه، و کاپتوپریل برای شناسایی هیپرتانسیون رنوواسکولار.داروی مورد نظر به صورت داخل وریدی تزریق می شود. تصویربرداری بلافاصله بعد از تزریق داخل وریدی رادیوفارماکوتیکال انجام می شود. 
مراقبتهای قبل از انجام تست:
محدودیت غذایی وجود ندارد. مددجو باید به خوبی دهیدراته شود. مددجو باید 30 دقیقه قبل از زمان شروع اسکن حداقل 2 یا 3 لیوان آب بیاشامد. دهیدراتاسیون می تواند منجر به نتایج کاذب تست شود. مددجو باید مثانه خود را قبل از اسکن خالی کند. در صورتی که مددجو IVP یا رنوگرام داشته است،اسکن را باید به مدت 24 ساعت به تعویق انداخت. مددجو باید در خلال تصویربرداری به مدت 30 دقیقه تا یک ساعت آرام و بی حرکت دراز بکشد. معمولا ترکیبی از تست های تشخیصی کلیه وجود دارندکه به همراه اسکن رادیونوکلید به منظور تعیین علت اختلال کلیوی انجام می شوند. اسکن رادیونوکلید کلیه برای مددجویانی که به کنتراست حساسیت دارند،سودمند است. 
 (IVP) Intra Venous Pyelography اوروگرافی داخل وریدی 
تشریح تست:
شایسته تر است پیلوگرافی داخل وریدی(IVP)،اوروگرافی دفعی نامیده شود.به دلیل این که تمامی مجرای ادراری و نه فقط لگنچه کلیه را نمایان می کند. یک ماده پرتونارسان(radiopaque)(سدیم دیاتریزوآت یا مگلومین دیاتریزوآت [Renografin-60])را از راه داخل وریدی تزریق می کنند و یک سری فیلم های اشعه X را در زمان های مشخص می گیرند. این تست معمولا 30 تا 45 دقیقه طول می کشد.اوروگرافی دفعی برای تعیین محل سنگ ها و تومورها و برای تشخیص بیماری های کلیه( به عبارت دیگر،کلیه پلی کیستیک،هیپرتانسیون رنوواسکولار)سودمند است. تعداد اندکی از مددجویان ممکن است به رنگ ید رادیو اوپاک خصوصا در صورا داشتن سابقه آلرژی به بسیاری از مواد،ازدیاد حساسیت داشته باشند. داروهای اورژانس(اپی نفرین،تنگ کننده های عروق و غیره)،ست تراکئوستومی،دستگاه ساکشن و اکسیژن باید برای معالجه واکنش آنافیلاکتوئید در صورت بروز در دسترس باشند.
اندیکاسیون و اهداف:
 • شناسایی اندازه،شکل و عملکرد غیر طبیعی کلیه ها.

 • کشف سنگ،تومور یا کیست های کلیوی.
شیوه انجام تست:
مددجو روی میز اشعه X در وضعیت طاق باز دراز می کشد. فیلم های اشعه X را 3،5، 10، 15 و 20 دقیقه بعد از تزریق ماده حاجب می گیرند.این تست تقریبا 30 تا 45 دقیقه به طول می انجامد. تاخیر در نمایان شدن کلیه ها می تواند نشاندهنده اختلال عملکرد کلیه باشد. مددجو در خاتمه تست ادرا می کند و یک تصویر اشعه X دیگر به منظور پدیدار کردن رنگ باقیمانده در مثانه گرفته می شود. 
مراقبت های قبل از انجام تست:
برگه رضایتنامه (IVP) را مددجو یا یکی از اعضائ شایسته خانواده باید امضاء کنند.
مددجو باید 8 تا 12 ساعت قبل از تست NPO باشد. هنگام صبح ممکن است مددجو قدری دهیدراته باشد. با این حال این مسئله به کلیه کمک خواهد کرد تا رنگ کنتراست را تغلیظ کند.
ملینی را شب قبل ، و انمای پاک کننده ای را صبح روز تست دستور می دهند. این اماده سازی ها ممکن است متفاوت باشد، بنابراین برای اماده سازی دقیق با آزمایشگاه هماهنگ کنید.
به مددجویانی که ازدیاد حساسیت به ید، غذاهای دریایی و رنگ کنتراست مورد استفاده در سایر تست های تشخیصی و بعلاوه به افرادی که سابقه آسم یا آلرژی های شدید دارند، یک آنتی هیستامین یا یک استروئید ممکن است پیش از تست داده شود.
علائم حیاتی مبنا باید ثبت شود.
مراقبت های بعد از انجام تست:
 • علائم حیاتی و برون ده ادراری را کنترل کنید.
 • واکنش های تاخیری احتمالی به رنگ کنتراست را(به عبارت دیگر تنگی نفس، راش های جلدی، برافروختگی، کهیر[hives ] تاکیکاردی و غیره) مشاهده ،گزارش و ثبت کنید.
 • محلی را که رنگ حاجب تزریق شده است(معمولا در ورید گودی آنته کوبیتال)بررسی کنید. در صورت وجود درد، گرمی یا قرمزی در محل تزریق، با اجازه پزشک کمپرس گرم استعمال کنید.
پیلوگرافی معکوس Retrograde Pyelography
تشریح تست:
تست پیلوگرافی معکوس ممکن است بعد از پیلوگرافی داخل وریدی(IVP)، یا به جای آن انجام شود. رنگ کنتراست را از طریق کاتتر بداخل حالب ها و لگنچه کلیه تزریق می کنند.پدیداری مجرای ادراری چون رنگ را مستقیما تزریق می کنند به نحو چشمگیری مطلوب است . معمولا این تست را توام با سیستوسکوپی انجام می دهند. 
اندیکاسیون ها و اهداف:
پدیداری مجرای ادراری، بررسی از نظر کلیه فاقد کارآیی، سنگ محل یابی نشده، آلرژی به رنگ کنتراست داخل وریدی. 
شیوه انجام تست:
مددجو را در وضعیت لیتاتومی قرار می دهند. رنگ کنتراست پرتو نارسان را از طریق کاتتر حالبی بداخل لگنچه کلیه تزریق می کنند و تصاویرX-Ray را می گیرند. ضمن خارج کردن کاتتر ممکن است تصاویرX-Ray اضافی را بگیرند.این پروسجر معمولا تحت بی حسی موضعی یا بیهوشی عمومی انجام می شود و تقریبا 1 ساعت به طول می انجامد. 
مراقبت های قبل از انجام تست:
برگه رضایتنامه باید امضاء شود.
مددجو باید 8 ساعت قبل از انجام پیلوگرافی معکوس NPO باشد. مددجو نباید قبل از تست دهیدراته باشد. ملینی و انماهای پاک کننده را ممکن است پیش از تست دستور دهند. علایم حیاتی مبنا ثبت شود.آرامبخش ها و ضد دردهای مخدر 1 ساعت قبل از تست داده می شوند. 
مراقبت های بعد از انجام تست:
 • علایم حیاتی را تا تثبیت آن یا طبق دستور کنترل کنید.
 • از نظر واکنش های الرژیک به رنگ کنتراست(راش جلدی، کهیر، بر افروختگی، تنگی نفس و تاکیکاردی) مشاهده کنید.
 • برون ده ادراری را کنترل کنید.هماچوری را گزارش و ثبت کنید. ادرار خونی رنگ معمولا طبیعی است.در صورتی که مددجو طی 8 ساعت ادرار نکرده یا برون ده ادراری ظرف 8 ساعت کمتر از 200 ml باشد به پزشک اطلاع دهید.
 • برای درد و ناراحتی بیمار مسکن بدهید.
 • علایم و نشانه های عفونت(تب ،لرز، درد شکمی، تاکیکاردی و افت فشار خون) کنترل کنید.
 
angiography(Angiogram)آنژیوگرافی کلیوی
تشریح تست:
کاتتری را به داخل شریان فمورال، براکیال، ساب کلاوین یا کاروتید وارد می کنند و رنگ حاجبی را تزریق می کنند تا پدیدار شدن عروق خونی را امکان پذیر سازد. معمولا مددجو در حالی که ماده حاجب تزریق می شود احساس گرمی و برافروختگی می کند. آنژیوگرافی برای ارزیابی عروق خونی و برای شناسایی شکل گیری عروق خونی غیر طبیعی در نتیجه نئوپلاسم ها(تومورها) سودمند هستند.
آنژیوگرافی کلیه: کاتتری را به داخل شریان فمورال وارد می کنند و به سمت بالا از طریق شریان ایلیاک و آئورت عبور می دهند تا به شریان کلیه برسد. این تست پدیدار شدن عروق کلیه و پارانشیم را میسر می کند. 
اندیکاسیون ها و اهداف:
به منظور کشف تنگی شریان کلیوی، ترومبوس یا آمبولی کلیوی، ضایعات فضاگیر(تومورها ،کیست ها) آنوریسم ها.
به منظور تعیین فاکتور مسبب هیپرتانسیون، علت نارسایی کلیوی و ارزیابی گردش خون کلیوی. 
شیوه انجام تست:
مددجو در وضعیت طاق باز روی میز اشعه X می خوابد. یک بیحس کننده موضعی را به موضع شکافته تزریق اجرا می کنند.
این تست تقریبا 1 تا 2 ساعت به طول می انجامد. 
مراقبت های قبل از انجام تست:
برگه رضایتنامه باید مددجو یا یکی از اعضائ شایسته خانواده امضاء کنند.
مددجو باید 8 تا 12ساعت قبل از انجام آنژیوگرامNPO باشد. ضد انعقادها(هپارین) معمولا قطع می شوند. علایم حیاتی مبنا ثبت شود.مددجو را وادارید تا قبل از تست ادرار خود را تخلیه کند.دندان های مصنوعی و اشیاء فلزی قبل از تست درآورده شوند.محل ورود کاتتر باید تراشیده شود.داشتن IV Line تا در صورت لزوم بتوان داروهای اورژانس را اجرا کرد.یک ملین یا تنقیه پاک کننده را معمولا قبل از تست انجام می دهند. 
مراقبت های بعد از انجام تست:
 • روی محل تزریق را به مدت 15 تا 30 دقیقه یا بیشتر تحت فشار قرار دهید تا خونریزی متوقف شود.محل تزریق را از نظر علایم خونریزی کنترل کنید.
 • علایم حیاتی را در ساعت اول هر 15 دقیقه در ساعت دوم هر 30 دقیقه و سپس تا 4 ساعت هر 1 ساعت تا هنگامی که علایم حیاتی تثبیت شود.
 • استراحت در بستر به مدت 5 ساعت اعمال کنید. فعالیت های مددجو باید به مدت 1 روز محدود شود.
 • محل تزریق را از نظر هماتوم و تورم بررسی کنید.
 • نبض های محیطی را در اندام های انتهایی بررسی کنید. فقدان نبض پا یا ضعف را بلافاصله گزارش دهید.
 • برای تخفیف درد یا ادم روی محل تزریق کمپرس های سرد یا کیسه یخ قرار دهید.
Biopsy(Kidney)بیوپسی کلیه 
تشریح تست:
بیوپسی را می توان بوسیله:1)آسپیراسیون با کاربرد ساکشن 2)روش برس زدن با استفاده از مسواک های دارای موی زبر و خمش ناپذیر که اجزای سلول ها و بافت را می خراشند و 3)Excision بوسیله برش جراحی در موضع بافت 4)سوزن باریک یا آسپیراسیون در محل بافت 5) وارد کردن سوزن از طریق پوست این تست را می توان با استفاده از یک سیستوسکوپ با روش برس کشیدن برش و برداشت باریکه ای از بافت کلیه یا از طریق پوست مددجو با یک سوزن مخصوص انجام داد. 
شیوه انجام تست:
مددجو را در وضعیت دمر قرار می دهند.
بی حس کننده را بر اساس پروسجر اتنخابی تجویز می کنند.
با ورود سوزن از مددجو درخواست می کنند نفس بکشد و آنرا نگهدارد. نمونه بافت کوچکی را به دست می آورند. 
مراقبت های قبل از انجام تست:
برگه رضایتنامه باید مددجو یا یکی از اعضائ شایسته خانواده امضاء کنند.
تست های آزمایشگاهی انجام شود. توضیح شیوه انجام تست به مددجو برای کاهش اضطراب. 
مراقبت های بعد از انجام تست:
 • کنترل محل از نظر خونریزی.
 • علایم حیاتی را در ساعت اول هر 15 دقیقه در ساعت دوم هر 30 دقیقه و سپس تا 4 ساعت هر 1 ساعت تا هنگامی که علایم حیاتی تثبیت شود.دمای بالای بدن گزارش شود.
 • دادن مسک در صورت داشتن درد.
 • تا 24 ساعت بعد از تست بیمار استراحت کند.
 • به مددجو تذکر دهید تا از برداشتن وزنه های سنگین حداقل به مدت 24 ساعت یا بیشتر اجتناب کند.
 • پوزیشن بیمار بعد از بیوپسی خوابیده به پشت باشد.
منبع: جویس لفرور کی/ ترجمه محمد آبگون/آزمایش های تشخیصی و آزمایشگاهی همراه با اقدامات پرستاری/چاپ اول/1380/ موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش
تهیه کننده: سعیده حکیمی، دانشجوی ترم 7 پرستاری

(U/A=Urinanalysis)تجزيه ادرار
كاربرد:
آزمون تجزيه ادرار بخشي از ارزيابي هاي غربالگري و تشخيصي روتين مي باشد، اين آزمون براي تمامي بيماران بستري در بيمارستان، زنان باردار و بيماران قبل عمل انجام مي شود و همچنين بخشي از ارزيابي هاي معمول براي بررسي عملكرد كليه و بيماري هاي متابوليك و آندوكرين مي باشد. آزمايش كامل تجزيه ادرار شامل آزمون هاي روتين متعددي بر روي نمونه ادرار مي باشد اين نمونه الزاما يك نمونه تميز ادراري نيست.
مقادير طبيعي تجزيه ادرار:
ظاهر: شفاف
رنگ: زرد كهربايي
بو: آروماتيك
:PH الف) نوزادان: 7-5
ب) اطفال و بزرگسالان: 0/8-6/4(ميانگين: 0/6)
- وزن مخصوص: الف) نوزادان: 012/1
ب) شيرخواران: 006/1- 002/1
ج) اطفال و بزرگسالان: 035/1- 001/1
د) كهنسالان: مقادير آن با افزايش سن كاهش ميابد.
- موادي كه در U/A بايد منفي باشند: بيلي روبين، خون، استون، گلوكز، پروتئين، نيترات، استراز گويچه هاي سفيد، مواد احيا كننده.
- اوروبيلينو‍‍‍‍ژن: تا حد مختصر(trace) طبيعي است. ml/ واحد ارليش 0/1- 01/0
- گويچه ي سرخ((RBC: با نماي درشت ميكروسكوپي حداكثر 3-0 عدد در مردان و 5-0 عدد در ادرار زنان طبيعي است.
- گويچه سفيد(WBC): با نماي درشت ميكروسكوپي حداكثر 4-0 عدد طبيعي است.
- باكتري و انواع كريستال نبايد ديده شود.
- كست هيالن و سلول هاي اپيتليال: گاهي اوغات
شيوه انجام تست:
- در صورت نداشتن سوند يك نمونه ادرار تازه تخليه شده، به مقدار تقريبي 50 ميلي ليتر يا بيشتر، در يك ظرف خشك و تميز جمع آوري كرده و ظرف مدت 30 دقيقه به آزمايشگاه ارسال كنند.
- در صورت داشتن سند نمونه ادراري توسط پرستار و از لوله ي سند گرفته مي شود.
- جمع آوري اولين نمونه ادرار صبحگاهي قبل از صرف صبحانه ترجيح دارد. نمونه ادرار را مي توان به مدت 6 تا 8 ساعت در يخچال نگه داري كرد.
- چنانچه آناليز ادرار قرار نيست صبح زود انجام شود محدوديت غذا و مايعات وجود ندارد.
- از آلودگي نمونه ادرار با ترشحات قاعدگي اجتناب گردد زيرا بر روي نتايج موثر است.
بررسي ميكروسكوپيك سديمان ادراري شامل:
BC، WBC.
سلول هاي اپيتليال
انگل ها
قارچ هاكريستال ها: به 2 گروه تقسيم مي شوند: 1) كريستال هاي غيرطبيعي: سيستئين، سولفاناميد، لوسين، تيروزين، كلسترول
2) كريستال هاي طبيعي به 2 گروه:
الف) در ادرار اسيدي: اگزالات كلسيم، اسيد اوريك،
ب) در ادرار قليايي: كربنات كلسيم، تريپل فسفات.
موكوس
سلول هاي Glitter
كست ها (Casts)
آزمايشات بيوشيمي نمونه اتفاقي ادرار:
1) سديم:
محدوده ي طبيعي: meq/lit 220- 40 .
2) پتاسيم:
محدوده طبيعي:meq/lit 120- 25
3) اسمولاليته ادرار:
محدوده طبيعي:mosm/kg 1200- 150 ، اسمولاليته ادرار نسبت با وزن مخصوص شاخص دقيق تري براي سنجش توانايي كليه در تغليظ ادرار است.
4) ازت اوره ي خون (BUN):
محدوده ي طبيعي:mg/dl 25- 5 ، كودكان:mg/dl 20- 5
5) نسبت BUN/Creatine (سرم): 10:1 تا 20:1
6) كراتينين سرم:
محدوده طبيعي: بالغين:mg/dl 5/1- 5/0
اطفال:mg/dl 6/1- 6/0
6 تا 2 ساله:mg/dl6/0- 3/0
7) كليرانس كراتينين:
به منظور تعيين سرعت فيلتراسيون گلومرولي و بي كفايتي كليه انجام مي شود. كليرانس كراتينين يكي از حساس ترين شاخص هاي كليوي در مراحل اوليه است. كليرانس كراتينين در مردانml/min 125- 100 و در زنانml/min 105- 85 است.
(-KUBKidney,Ureter and Bladder X-Ray) xبررسي كليه، حالب، مثانه با اشعه 
x-ray كليه، حالب، مثانه عكس مسطحي از قسمت تحتاني شكم براي شناسايي اندازه، شكل و وضعيت كليه ها، حالب و مثانه است.
موارد كاربرد: شناسايي هرگونه ناهنجاري مادرزادي، سنگ ها، تومور، انسداد، اورگانومگالي يا اتصاع مثانه.
موارد منع كاربرد: بيماران باردار.
اقدامات قبل از تست:
- معمولا بيمار در وضعيت خوابيده به پشت قرار مي گيرد.
- نيازي به مصرف مسكن و ناشتايي نمي باشد.
- در بيماران مذكر بايد بيضه ها را با پيشبند سربي پوشاند تا مانع تماس پرتو با آن ها شود.
- نتايج تقريبا بعد از يك ساعت آماده خواهد شد.
· اولتراسونوگرافي كليه و سيستم ادراري:
اولتراسونوگرافي كليه (كه تستي غير تهاجمي تلقي مي شود)، امواج صوتي با فركانس زياد را توسط يك ترانس ديوسر از كليه ها و نواحي پيرامون آن ها عبور مي دهد و تصوير كليه و ساختمان هاي اطراف آن روي يك صفحه اسيلوسكوپ نمايش داده مي شود. 
دلايل ارزيابي كليه توسط اولتراسونوگرافي:
تشخيص و تعيين محل كيست هاي كليوي و كليه هاي پلي كيستيك، افتراق كيست هاي كليه از تومورهاي توپر كليوي (كيست هاي كليوي به صورت نواحي تيره با ديواره هاي صاف و واضح و تومور كليوي به صورت نواحي سفيد رنگ مشاهده مي شود)، شناسايي سنگ هاي كليه و لگنچه، اثبات هيدرونفروز، هدايت سوزني كه از راه پوست به منظور تخليه كيست و يا گرفتن بيوپسي وارد شده است، كليه هاي ناهنجار يا نابجا، آبسه هاي پري نفريك، نظارت بر پيوند كليه.
يكي از مزاياي سونوگرافي كليه بر پيلوگرافي داخل وريدي توانايي استفاده از آن در بيماران با اختلال عملكرد كليه است زيرا نياز به هيچگونه ماده ي حاجب ندارد. همچنين به علت عدم استفاده از ماده ي حاجب مي توان در بيماراني كه حساسيت دارند و در افراد باردار استفاده كرد.