گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

سونداژ

 

سونداژ ادراري عبارت است از قراردادن يک لوله باريک و توخالي در پيشابراه و مثانه فرد. (مثانه محل جمع آوري ادرار و پيشابراه محل خروج ادرار است.)

 
اهداف و موارد استفاده:
1- نمونه برداري از ادرار جهت بررسي آزمايشگاهي مانند بررسي عفونت؛
2- تخليه مثانه زماني که فرد قادر به انجام آن نباشد؛
3- کنترل نحوه عملکرد کليه ها در طي عمل جراحي و مدتي که فرد در بيمارستان بستري است؛
4- کنترل تعادل مايعات(ورودي و خروجي) در طي دوران بيماري؛
5- خالي نگداشتن مثانه در طي عمل جراحي.
 
مراقبتهاي قبل از سونداژ
به مراقبت خاصي احتياج ندارد.
 
نحوه انجام سونداژ
1- ابتدا فرد به پشت خوابيده، سپس ناحيه ژنيتال فرد مخصوصا محل خروج ادرار به دقت با ماده ضد عفوني کننده(محلول آنتي باکتريال) تميز و ضد عفوني مي گردد؛که اين ناحيه در خانمها بالاتر از واژن و در آقايان معمولا در نوک پنيس است(در افرادي که ختنه نکرده اند بايد پوست پنيس به عقب کشيده شود تا سر پنيس کاملا تميز شود.)
2- يک پارچه استريل(شان پرفوره) روي رانها و شکم فرد پهن نموده تا سونديزاسيون به روش استريل انجام گيرد.
3- پرستار دستکش استريل پوشيده، ابتداي سوند را به ژل لوبريکنت آغشته نموده و به تدريج سوند را وارد پيشابراه مي نمايد.سوند را در خانمها به اندازه2-1 سانتي متر وارد کرده و در آقايان به اندازه تمام طول پنيس وارد مي کند.
4- سپس يک کيسه ادراري به انتهاي سوند وصل کرده تا ادرار در آن جمع آوري شود.
5- اگر سونديزاسيون فقط با هدف گرفتن نمونه گذاشته شده باشد،بعد از گرفتن نمونه برداشته خواهد شد ؛ ولي اگر با اهداف ديگر از جمله: CIO ، تخليه مداوم مثانه و ... گذاشته شده باشد بايد بالون نگهدارنده سوند باد شده تا سوند در مثانه فيکس شود.
6- در انتها لوله متصل به کيسه جمع کننده ادراري با چسب، به پاي بيمار فيکس خواهد شد.
 
وقايع و مراقبتهاي بعد از سونداژ
1- فرد گاهي ممکن است هنگام دفع ادرار احساس سوزش داشته باشد که علت آن تحريک پيشابراه توسط سوند مي با شد، لذا فرد به طور مکرر احساس دفع ادرار دارد؛
2- کيسه اداري حتما بايد پايين تر از مثانه باشد،زيرا چون در غير اين صورت با برگشت ادرار از کيسه به مثانه فرد، احتمال ابتلا به عفونت افزايش مي يابد؛
3- فرد مي تواند کيسه ادراري را به نحوي که پايين تر از سطح مثانه است به دست گرفته و راه برود و يا آن را به پاي خود بسته و با لباس روي آن را پوشيده و راه برود؛
4- اگر بيمار قصد دارد به منزل برود، بايد اطلاعات و نکات لازم جهت سونديزاسيون و نحوه مراقبت از آن را به طور کامل از پرستار يا پزشک خود بپرسد.
 
مزاياي سونداژ
1- با تخليه مثانه ،سبب تسکين بخشيدن به مثانه پر و دردناک مي شود؛
2- چگونگي عملکرد کليه را نشان مي دهد؛
3- مشکلات ادراري از جمله عفونت را مشخص مي کند.
 
معايب سونداژ
1- بيمار ممکن است پس از برداشتن سوند احساس ناراحتي داشته باشد.به طور معمول، هرچه مدت زمان لازم براي استفاده از سوند بيشتر باشد، احساس ناراحتي در بيمار طولاني تر خواهد شد، به طوريکه ممکن است چندين روز در حين دفع ادرار احساس سوزش داشته باشد؛
2- ممکن است سبب ايجاد عفونت گردد، اين عارضه معمولا زماني رخ مي دهد که سونديزاسيون براي چندين روز يا چندين هفته به طول انجامد؛
3- ايجاد درد و آسيب بافتي، در صورتي که سوند را به طور ناگهاني و بدون خارج نمودن مايع موجود در بالون نگهدارنده سوند، خارج کنند.
 
چه زماني بايد به پرستار يا پزشک اطلاع داده و به آنها مراجعه نمود؟
1- زماني که ادرار درون کيسه ادراري،خوني،کدر و يا بدبو شود؛
2- هيچ ادراري درون کيسه ادراري جمع نشود و يا خيلي کم جمع شود؛
3- زماني که بدون علت خاصي دماي بدن بيمار 38 و يا بالاتر از 38 شد؛
4- زماني که سوند سبب ايجاد يک درد ثابت در ناحيه مثانه و پيشابراه شد.
 
چه زماني به پزشک تماس بگيريد؟
1- زماني که فرد سوالي درمورد نحوه مراقلت از سوند و يا مدت زمان استفاده از سوند دارد؛
2- زماني که فرد سوالي در مورد نتايج آزمايشات دارد؛
3- زماني که فرد قصد گرفتن وقت، جهت پيگيري درمان را دارد.