گیاهان دارویی معجزه همدان

مجهزترین عطاری غرب کشور

مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
مجهز به سیستم عرق گیری و روغن گیری در ظروف مسی
گیاهان دارویی معجزه

كشت ادرار و حساسيت آنتي بيوتيكي Urine Sensitivity and Culture

كاربرد:

به منظور تشخيص عفونت مجاري ادراري(UTI) در بيماران مبتلا به ديزوري، تكرر يا اضطرار در دفع ادرار، همچنين در موارد تب با منشا ناشناخته و يا احتمال عفونت در تجزيه ادرار ضرورت مي يابد.

مقادير بدست آمده:

منفي: كمتر از 1000

مشكوك: 1000 تا 100000

مثبت: بيشتر از 100000

عوامل تداخل كننده:

آلودگي ادرار با مدفوع، ترشحات واژن، دست ها يا لباس ها، استفاده از آنتي بيوتيك ها

اقدامات قبل از تست:

1) نمونه ادرار يا توسط خود بيمار از ادرار وسط و يا توسط پرستار به طريقه استريل از طريق سند بيمار گرفته مي شود.

2) تا اتمام جمع آوري نمونه از مصرف آنتي بيوتيك اجتناب گردد.

3) وسايل لازم جهت جمع آوري نمونه در اختيار بيمار قرار داده شود.

روش نمونه گيري:

- ابتدا منفذ ادرار بايد به طور دقيق با محلول يددار جهت كاهش آلودگي نمونه شستشو داده شود. ظرف ادرار استريل را به نحو صحيح در محل مناسب قرار داده، مقداري ادرار را دور ريخته و 10- 5 سي سي ادرار از ادرار وسط را تهيه نمايند، درپوش ظرف را ببندند.

- در صورتي كه نمونه در منزل تهيه مي شود حداكثر طي 20 دقيقه پس از جمع آوري ادرار بايد آنرا در يخچال قرار داده، نمونه ادرار را مي توان تا 12 ساعت پس از جمع آوري در يخچال نگه داري كرد. در زمان انتقال نمونه به آزمايشگاه آن را در كنار يخ قرار دهند.

- در مورد بيماراني كه قادر به دفع ادرار نمي باشند مي توان از سند ادراري استفاده كرد. اين كار توسط پرستار انجام مي شود. نمونه ادرار را توسط سرنگ و سر سوزن باريك و وارد كردن آن به درون لوله سند به طريقه آسپتيك از بخش ديستال لوله منتهي به بالن مي كشند. معمولا لوله سند را بايد 20- 15 دقيقه پيش از كشيدن ادرار از ناحيه ديستال به محل سوراخ نمودن كلمپ كرد تا لوله ادرار پر شود.

- نمونه هاي اطفال و كودكان كم سن را در كيسه هاي يكبار مصرف به نام كيسهU چمع آوري مي كنند.اين كيسه ها داراي چسبي در اطراف پشت منفذ مي باشد كه به پوست پوبيك كودك مي چسبد. منفذ پيشابراه را پيش از چسباندن كيسه ها بايد تميز نمايند. حتي المقدور صبح اول وقت كيسه را به شيرخوار وصل كرده و تا ظهر ادرار جمع شده ارسال گردد.

آسپيراسيون سوپراپوبيك ادرار روشي بي خطر براي گرفتن نمونه ادرار نوزادان تازه متولد شده و اطفال مي باشد كه توسط پرستار انجام مي شود. در اين روش سوزن شماره 25 را پس از ضدعفوني كردن پوست شكم، وارد ناحيه سوپراپوبيك كرده و ادرار را به داخل سرنگ جمع آوري مي نمايند.

· نمونه ادرار 24 ساعته:

طيف گسترده اي از بيماري ها بويژه بيماري هاي آندوكرين توسط نمونه ادرار 24 ساعته قابل تشخيص اند.

روش جمع آوري نمونه:

اولين ادرار را انجام داده و آنرا دور بريزند و زمان دقيق را يادداشت كنند (مثلا ساعت 7 صبح)، به مدت يك شبانه روز (24 ساعت)، يعني تا ساعت 7 صبح فرا تمامي نوبت هاي دفع ادرار بايد در ظرف مخصوص جمع آوري شده، در جاي خنك ترجيحا يخچال نگه داري و پس از اتمام كار به آزمايشگاه ارسال كنند