يكى از داروهائيكه براى پيران بسيار مفيد و مؤثر است بنا بر تجربه اينجانب مغز گردو مى‌باشد كه خوردن آن رفع سوزش و درد پروستات را نموده و تكرار ادرار را برطرف خواهد نمود. دوم آنكه مانع پيشرفت و بزرگ شدن پروستات خواهد گرديد. مجرا را گشادتر و دفع بول را سهل‌تر خواهد كرد. ضمنا اثر ترميم‌كننده در همه قسمتهاى مجرا خواهد داشت. به‌ويژه در پيران رفع يبوست و سستى روده‌ها را نموده و زخم و التهاب روده بزرگ را برطرف و اصلاح خواهد كرد. مغز گردو تشنج روده‌ها را كم كرده و حتى گاهى رفع آن را نيز خواهد نمود. همچنين مانع تخمير غذا در روده‌ها گرديده و دفع سموم را از بدن خواهد كرد. و نيز بسيارى از مواد معدنى و ويتامين‌ها را به بدن رسانيده و سبب چاقى و نرمى پوست خواهد گرديد. مغز گردو در دفع كرم‌هاى روده مفيد و مؤثر مى‌باشد.