علت اصلی و سبب كلی این بیماری از كثافت خون و فساد و غلظت آن است .زیرا كه خداوند حكیم رگی از از جانب كبد به طرف مقعد قرار داده كه وظیفه ی مقرره اش را در انجام خون وتهیه آن به كار داشت . كه اگر خون صالح و پاكی را كه قابل استفاده نباشد آنرا توسط همان رگ متصل به مقعد بطریق مدفوع از راه مقعد دفع كند .

 به همین دلیل است كه در مواقع غلبه ی درد بواسیر هرگاه قدری خون دفع شود موجب تسكین درد و آسایش صاحب درد می شود .

و غالبا هم مشاهده می شود كه خونی را كه از مقعد خارج میشود سیاه رنگ و غلیظ است و خارج از حد طبیعی می باشد . و بیشتر در مردمانی عارض میشود كه پر خور و در خوردن گوشت افراط می كنند .

و اغلب شام و ناهارشان پختنی و از اشیاء چرب و شیرین و گوشت گوساله و تخم مرغ است . به همین دلیل هم هست كه بیشتر افراد مبتلا به بواسیر اغلب از مردمان ثروتمند هستند .

  درتمام اقسام بواسیر باید از یبوست مزاج جلوگیری كرد . از خوردن گوشت ، كبابها ،و غذای چرب و سیر و پیاز و شیرینی جات و خرما پرهیز نمود .

 پس بر شخص بواسیری لازم است كه حتی الامكان از غذاهای ثقیل پرهیز كند و به خوردن مبردات (خنكی) بپردازد .

شربت آلبالو و مربای آلو و زرشك درد بواسیر را  بسیار كاهش میدهد