در ابتدا بهداشت نزدیكی باید رعایت شود .دستگاه تناسلی در جایی قرار گرفته است كه امكان رشد میكروب ها در آنجا نسبت به جاهای دیگر بیشتر است .. ازاله ی (برطرف كردن) موهای زائد همواره باید مد نظر باشد . تا زمینه ی رشد و زیست میكروبها از میان رود ، یكی از بهترین و موثرترین راهای ازاله ی موهای زائد استفاده از داروهای نظافت كه تركیبی از آهك و زرنیخ است می باشد .داروی نظافت علاوه بر آن از بیماری هایی مانند كیست تخمدان و عفونت رحم و زگیل و بواسیر و بدبویی آن پیشگیری میكند .

داروی نظافت اخلاط سوداوی و بلغمی را از اعضای رئیسه  بدن  دور ساخته و باعث ایجاد نشا ط و دوری از غم و غصه میشود .و جوشهای و بثورات جلدی را با كشیدن آلودگی  ها بسمت پایین كاهش میدهد .

قبل و بعد از نزدیكی باید موضع تناسلی را با آب و یا آب و شوینده هایی مانند صابون و یا سدر شستشو گردد . تا از ورود میكروب به داخل رحم جلوگیری شود .

باید حتی المقدور از جماع خشك خوداری گردد. هنگامی  باید دخول صورت گیرد كهمجرای مهبل ببا ترشحات داخلی آماده شده باشد . در غیر این صورت مجرای رحم زخم های ریز متعدد برداشته و به تدریج عفونی شده و راه را برای ایجاد بیماری ها هموار می سازد .

از آن گذشته ، جماع خشك باعث از میان رفتن سلولهای حساس دهانه ی رحم شده و به تدریج احساس و لذت جماع را برای زن كاهش میدهد .

و این خود میتواند مبدا بیماری های مختلف روحی و جسمی شود .

مرد و زن باید به ارضای یكدیگر بیاندیشند نه اینكه هر یك تنها به نیاز خود بپردازند .

مرد باید با حركات باصطلاح عشق بازی همسر خویش را آماده ی نزدیكی نماید تا همه ی اعضای بدن متوجه دستگاه تناسلی شود و خون سالم و فعال را به سمت آن گسیل دارند .

این كار باعث جلوگیری از ضعف جنسی و پیشگیری از برخی بیماری ها از جمله زود انزالی می شود .

آخرین مرحله ی تماس جنسی دخول است كه برخی نسبت به آن بی توجه هستند .برای بچه دار شدن پس از انزال ، زن نباید از جای خود برخیزد . بلكه باید به پشت خوابیده و تا چند دقیقه پاها را در سینه جمع كرده و بی حركت باقی بماند . تا منی به سهولت با تخمك تزویج گردد .

هرگز نباید مرد و زن با بدن آلوده و عرق كرده به تماس جنسی بپردازند .محل نزدیكی باید جایی باشد كه هیچ یك از طرفین كمترین ناراحتی و تنفر از آن محیط نداشته باشند . لباس و پرده های اطاق ب خواب زن و شوهر باید از لحاظ  رنگ با سلیقه ی طرفین باشد .

رنگ لباس و رنگ لباس زیر و رنگ تخت خواب و غیره نیز نباید دست كم گرفته شود .

پوشیدن لباس سیاه و رنگهای تیره تاثیر منفی بر اشتیاق جنسی میگذارد . رنگهای روشن و شاد تاثیر مناسبی خواهند داشت .

 زن و شوهر باید خود را برای هر نوع كامیابی جنسی همسر خود آماده نشان بدهند . هر نوع نیاز و كمبود جنسی باید در خانه بر طرف شود و الا شیطان در كمین ضعف ها و كمبود هاست .

 پس از اتمام رابطه ی زناشویی و صورت گرفتن انزال ، مرد باید به پهلوی راست بخوابد و دقایقی از جای خویش برنخیزد . سپس برخیزد و ادرار كند تا از عوارض رسوب قطرات منی در مجرا دچار بیماری نشود و استبراء كند . و مقداری عسل تناول نماید ، پس از آن تا آنجا كه میتواند نباید غسل را به تاخیر بیاندازد .

 نزدیكی در حال بیماری یكی از طرفین منع شده است و باید از آن اجتناب گردد.

نزدیكی در حالت حیض و نفاس اكیدا ممنوع است و در صورت اضطرار مرد تنها میتواند از وراء پوشش تماس داشته باشد .

استفاده از اشیاء به غیر از انگشت برای تحریك كردن فرج جایز نیست .

استفاده از كرم های شیمیایی برای نرم كردن مجاری مهبل جایز نیست و باید در صورت نیاز فقط از روغنها و كرم های نرم كننده ی طبیعی استفاده كرد .

 آب خوردن هنگام نزدیكی و بعد از آن مضر است و باعث بیماری می گردد . نزدیكی پس از خوردن غذا  و با شكم پر و روده و مثانه ی پر  بسیار زیان آور است و زمینه ای برای بیماری های خطرناك است .

 جماع كردن پس از خونگیری خوب نیست .

جماع كردن هنگامی كه درد معده  یا قولنج یا سیاتیك یا سردرد دارد زیان آور است .

وقتی انسان خود را اسهال داده و یا استفراغ كرده باید نزدیكی را به تعویق بیاندازد .

نزدیكی در حالت ترس و اضطراب خوب نیست و باعث بیماری انزال زود رس میشود .