این روش هم برای آقایان و هم برای خانم ها کاربرد دارد .

دو گلدان با خاک مناسب تهیه کنید . و در کنار هم بگذارید . و داخل هر دو جو بکارید .مرد در یک گلدان و زن هم در گلدان دیگر به جای آب دادن به گلدانها بر روی آن ادرار کنند.

گلدانی که رشد نکند نشنان دهنده ی ضعف آن فرد میباشد .

اما اگر هر در دو گلدان رشد وجود داشت . آنکه کمتر رشد کرده است ضعفتر است .