در چه مواقعی خوردن آب (مایعات) سبب بیماری ( سنگ کلیه ،درد و زخم معده ، فشار خون ، ریز ش مو و...) می شود

۱-  آشامیدن مایعات همراه غذا و بلافاصله بعد از غذا 

2- آشامیدن مایعات با شکم خالی ( ناشتا)

3-آشامیدن مایعات بعد از فعالیت جسمانی زیاد

4-آشامیدن مایعات بعد از رابطه ی جنسی و بعد از احتلام (بخصوص اگرمایعات سرد باشد)

5-آشامیدن مایعات بعد از حمام (بخصوص در هوای گرم وبا شکم خالی)

6- بعد از خوردن مسهل

7-بین خواب و بعد از خواب

8- آشامیدن مایعات گرم بعد از غذای شور

9-آشامیدن مایعات سرد بعد از غذای شیرین و ترش

10-آشامیدن مایعات بعد از خوردن میوه ( مخصوصا میوه های آب دار)